Sydney Thunder vs Sydney Sixers

PARTNERSHIP STATS


PLAYER PARTNERSHIPS


Sydney Thunder(2nd Innings)
28/2(5.3)
PARTNERSHIP STATS


PLAYER PARTNERSHIPS