Rajshahi Royals vs Sylhet Thunder


Rajshahi Royals(2nd Innings)
95/2(10.5)

Over 11

Rajshahi Royals-Logo

Rajshahi Royals

7 runs


1
0
1
1
4

Liton Das

44 (26)

Shoaib Malik

16 (11)

Nazmul Hossain Milon

0.5 - 0 - 7 - 0


4


10.5

Nazmul Hossain Milon to Shoaib Malik: FOUR.

1


10.4

Nazmul Hossain Milon to Liton Das: 1 run.

1


10.3

Nazmul Hossain Milon to Shoaib Malik: 1 run.

0


10.2

Nazmul Hossain Milon to Shoaib Malik: No runs.

1


10.1

Nazmul Hossain Milon to Liton Das: 1 run.

Over 10

Rajshahi Royals-Logo

Rajshahi Royals

3 runs


1
0
1
0
0
1

Liton Das

42 (24)

Shoaib Malik

11 (8)

Jeevan Mendis

2 - 0 - 14 - 0


1


9.6

BMAJ Mendis to Liton Das: 1 run.

0


9.5

BMAJ Mendis to Liton Das: No runs.

0


9.4

BMAJ Mendis to Liton Das: No runs.

1


9.3

BMAJ Mendis to Shoaib Malik: 1 run.

0


9.2

BMAJ Mendis to Shoaib Malik: No runs.

1


9.1

BMAJ Mendis to Liton Das: 1 run.