Lahore Qalandars vs Multan Sultans


Multan Sultans(2nd Innings)
142/5(16.1)

Over 17

Multan Sultans-Logo

Multan Sultans

4 runs


4

Shahid Afridi

21 (12)

Khushdil Shah

6 (4)

Dilbar Hussain

2.1 - 0 - 24 - 0


4


16.1

Dilbar Hussain to SMSK Afridi: FOUR.

Over 16

Multan Sultans-Logo

Multan Sultans

13 runs


6
2
0
4
0
1

Shahid Afridi

17 (11)

Khushdil Shah

6 (4)

Haris Rauf

4 - 0 - 40 - 1


1


15.6

Haris Rauf to SMSK Afridi: 1 run.

0


15.5

Haris Rauf to SMSK Afridi: No runs.

4


15.4

Haris Rauf to SMSK Afridi: FOUR.

0


15.3

Haris Rauf to SMSK Afridi: No runs.

2


15.2

Haris Rauf to SMSK Afridi: 2 runs.

6


15.1

Haris Rauf to SMSK Afridi: SIX.