Khulna Tigers vs Rangpur Rangers


Rangpur Rangers(2nd Innings)
130/9(20)

Over 20

Rangpur Rangers-Logo

Rangpur Rangers

6 runs


0
1
1
1
2
1

Mustafizur Rahman

21 (11)

Sanjit Saha

5 (8)


1


19.6

Mohammad Amir to Mustafizur Rahman: 1 run.

2


19.5

Mohammad Amir to Mustafizur Rahman: 2 runs.

1


19.4

Mohammad Amir to Sanjit Saha: legbye, 1 run.

1


19.3

Mohammad Amir to Mustafizur Rahman: 1 run.

1


19.2

Mohammad Amir to Sanjit Saha: No runs.

0


19.1

Mohammad Amir to Sanjit Saha: 1 run.

Over 19

Rangpur Rangers-Logo

Rangpur Rangers

6 runs


0
0
6
0
0

Mustafizur Rahman

13 (7)

Sanjit Saha

4 (5)

Shahidul Islam

3.5 - 0 - 19 - 4


0


18.5

Shahidul Islam to Mustafizur Rahman: No runs.

0


18.4

Shahidul Islam to Mustafizur Rahman: No runs.

6


18.3

Shahidul Islam to Mustafizur Rahman: SIX.

0


18.2

Shahidul Islam to Mustafizur Rahman: No runs.

0


18.1

Shahidul Islam to Mustafizur Rahman: No runs.