Dhaka Platoon vs Rangpur Rangers

PARTNERSHIP STATS


PLAYER PARTNERSHIPS


Rangpur Rangers(2nd Innings)
84/10(15.3)
PARTNERSHIP STATS


PLAYER PARTNERSHIPS